ఆంటీ నేర్పించిన శృంగార పటాలు

0 views

ఆంటీ వంట చేస్తూ ఉంటె వెనుక నుంచి వెళ్లి మొడ్డ ని ఆంటీ గుద్ద లో పెట్టి బాగా రెచ్చగొడతాడు. ఇంక వాడిని బెడ్ రూమ్ కి తీసుకు వెళ్లి వాడి మొడ్డ బాగా కసి గా చీకి శృంగార పాటాలు లు నేర్పిస్తుంది.

 

Date: December 12, 2022