అక్క తో మొడ్డ చీకించుకున్న తమ్ముడు

0 views

ఎప్పటి నుంచో అక్క మీద కసి పెంచుకున్న తమ్ముడు ఇంట్లో ఎవరు లేని టైం లో అక్కని సెద్యుస్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు. అలా తన అక్క కూడా మంచి వయసు లో ఉంది తమ్ముడి మొడ్డ ని చూసి టెంప్ట్ అయ్యి మొడ్డ చీకడం మొదలు పెడుతుంది..

Date: October 6, 2022